RUUA

Ціни

 • Сучасна стоматологія в Києві

  Для красивої і здорової посмішки важливо регулярно відвідувати стоматологію. Рекомендується проходити огляд не рідше, ніж 2 рази на рік. Тільки при такому відповідальному підході можна запобігти розвитку стоматологічних захворювань і усунути проблему на початкових стадіях.

 • Аналізи в Києві

  • Біохімічні дослідження
   • Аланінамінотрансфераза (АLТ)
    75
   • Аспартатамінотрансфераза (АSТ)
    75
   • Азот сечовини
    75
   • Альбумін
    75
   • Амілаза
    75
   • Амілаза панкреатична
    80
   • Аміак в плазмі крові
    300
   • Білірубін загальний, прямий, непрямий
    130
   • Білірубін загальний
    75
   • Білірубін прямий
    75
   • Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г)
    170
   • Глюкоза
    95
   • Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення)
    170
   • Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення)
    210
   • Глюкоза, експрес-тест
    60
   • Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT)
    75
   • Гастрин
    250
   • Діастаза сечі
    75
   • Загальний білок
    75
   • Креатинін
    75
   • Лактатдегідрогеназа (LDH)
    75
   • Лактат
    180
   • Лужна фосфатаза
    75
   • Панкреатична еластаза в калі – кількісн.
    600
   • pH крові
    75
   • Сечова кислота
    75
   • Сечовина
    75
   • Тимолова проба
    80
   • Фібролів Актилів
    1300
   • ФіброТест
    2800
   • Холінестераза
    80
   • Церулоплазмін
    190
   • Пакет№10 «Печінкові проби №1»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза
    530
   • Пакет №970 «Печінкові проби №2»: Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; g – глутамілтранспептидаза; Загальний білок; Білірубін загальний
    390
   • Пакет №54 «Оцінка стану печінки»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Тимолова проба; Загальний білок; Лактатдегідрогеназа (LDH); Лужна фосфатаза; Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT); Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Білірубін загальний, прямий, непрямий
    740
   • Пакет №953 «Білкові фракції+Заг. білок»: Загальний білок; альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г
    220
   • Пакет №961 «Біохімія загальна»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Креатинін; Сечовина; Загальний білок; Глюкоза
    580
   • Пакет №962 «Біохімічний №1»: Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Загальний білок; Креатинін; Сечовина; Глюкоза; Амілаза панкреатична; Альфа-амілаза; Холестерин; Тригліцериди; ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; ЛП дуже низької щільності; Коефіцієнт атерогенності
    965
   • Пакет №969 «Біохімічний №2»: Білірубін загальний; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Креатинін; Сечовина; Загальний білок
    390
   • Пакет №11 «Ниркові проби №1»: Креатинін; Сечовина; Сечова кислота; Азот сечовини
    270
   • Пакет №978 «Ниркові проби №2»: Креатинін; Сечовина; Сечова кислота
    205
   • Пакет №974 «Ниркові проби №3»: Креатинін; Сечовина; Загальний білок
    205
   • Пакет №952 «Загальний стан нирок»: Загальний аналіз крові (12 показників); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Креатинін; Сечовина
    360
   • Пакет №60 «Білковий обмін»: білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А / Г) Загальний білок; альбумін; креатинін; сечовина; сечова кислота
    490
   • Пакет №71 «Гемодіаліз»: Паратгормон; Кальцій (Ca); Фосфор (P); Насичення трансферину залізом; Феритин
    640
   • Пакет №72 «Біохімія для Фібро Теста»: Білірубін загальний; Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT); Гаптоглобін; Аланінамінотрансфераза (ALT); Аполіпопротеїн А-1; альфа-2-макроглобулін
    610
  • Показники ліпідного обміну
   • Аполіпопротеїн А1
    110
   • Аполіпопротеїн В
    110
   • Ліпаза
    100
   • Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
    80
   • Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
    80
   • Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
    80
   • Тригліцериди
    80
   • Холестерин
    80
   • Пакет № 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Трігліцеріді, ЛП вісокої щільності, ЛП нізкої щільності, ЛП дуже нізкої щільності, Коефіцієнт атерогенності)
    290
   • Пакет №62 «Ліпідограма ПЛЮС»: Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Гомоцистеїн; Вітамін В-12 (ціанокобаламін); Фолієва кислота; Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР
    1295
   • Пакет№971 «Ліпідний №1»: Тригліцериди; ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; ЛП дуже низької щільності
    270
  • Мікроелементи та електроліти
   • Залізо (Fe)
    75
   • Калій (K)
    75
   • Кальцій (Ca)
    75
   • Кальцій (Ca) в сечі
    75
   • Кальцій іонізований (iСа)
    130
   • Магній (Mg)
    75
   • Мідь (Cu)
    180
   • Натрій (Na)
    75
   • Фосфор (P)
    75
   • Фосфор (P) в сечі
    75
   • Хлор
    75
   • Цинк (плазма гепарин) (Zn)
    250
   • Пакет №12 «Мікроелементи»: Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl); Кальцій (Ca); Кальцій іонізований (iСа); Залізо (Fe); Фосфор (P); Цинк (Zn); Мідь (Cu)
    860
   • Пакет №13 «Електроліти №1»: Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl); Кальцій іонізований (iСa); рН крові
    380
   • Пакет №976 «Електроліти (K, Na, iCa) №2»: Калій (K); Натрій (Na); Кальцій іонізований (iСа)
    250
   • Пакет №980 «Електроліти (K, Na, Cl) №3»: Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl)
    200
  • Ревматоїдна панель
   • Антистрептолізин-О (АСЛ-О) – якісн.
    75
   • Антистрептолізин-О (АСЛ-О) – кількісн.
    100
   • Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР)
    360
   • Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV)
    520
   • Ревматоїдний фактор – якісн.
    75
   • Ревматоїдний фактор – кількісн.
    100
   • Сіалові кислоти
    80
   • Серомукоїди
    80
   • С-реактивний білок (CRP) – якісн.
    80
   • С-реактивний білок (CRP) – кількісн.
    100
   • С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) – кількісн.
    160
   • Формолова проба
    75
   • Пакет №14 «Ревмопроби №1»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор – якісн.
    205
   • Пакет №55 «Ревмопроби (розширений) №2»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Загальний білок; С-реактивний білок (CRP); Ревматоїдний фактор; Антистрептолізин-О (АСЛ-О)
    425
   • Пакет №964 «Ревмопроби (кількісно) №3»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (кількісне визначення)
    270
   • Пакет №973 «Ревмопроби №4»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (якісне визначення); Загальний білок; Альбумін
    340
   • Пакет №955 «Моніторинг та діагностика ревматоїдного артриту»: Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР); С-реактивний білок (CRP)
    395
  • Загальноклінічні дослідження
   • Загальний аналіз крові (12 показників)
    140
   • Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ)
    160
   • Ретикулоцити
    140
   • Група крові (АВ0), резус фактор (Rh)
    160
   • Антитіла по системі резус (Rh) (непряма проба Кумбса)
    250
   • Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл)
    300
   • Антитіла по системі АВ0 (гемолізини)
    300
   • Аналіз сечі загальний (ЗАС)
    110
   • Аналіз сечі за Зимницьким
    120
   • Аналіз сечі за Нечипоренко
    100
   • Аналіз сечі на білок (добова порція)
    75
   • Аналіз сечі на кетони
    75
   • Аналіз сечі на цукор (добова порція)
    75
   • Діастаза сечі
    75
   • Мікроальбумінурія + креатинін сечі, САС
    160
   • Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації)
    130
   • Аналіз кала загальний (копрограма)
    150
   • Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших
    110
   • Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз), змив з анусу
    110
   • Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep)
    140
   • Кал на приховану кров
    130
   • Загальний аналіз мокроти
    200
   • Загальний аналіз ліквору
    200
   • Аналіз плевральної рідини
    220
   • Пакет №951 «Лабораторний скринінг»: Загальний аналіз крові (12 показників); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Глюкоза (експрес-тест)
    280
  • Система гемостазу
   • D-димер
    180
   • Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
    80
   • Вовчаковий антикоагулянт
    320
   • Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR)
    300
   • Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR)
    100
   • Протромбіновий індекс
    90
   • Протромбіновий час
    90
   • Проторомбін за Квіком (%)
    90
   • Протромбіновий тест (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), Проторомбін за Квіком (%)
    120
   • Тромбіновий час
    90
   • Фібриноген
    90
   • Пакет №15 «Стан судин»: Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності); Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR); D-димер
    650
   • Пакет №956 «Моніторинг стану системи гемостазу»: Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген по Клаусу, INR); Загальний аналіз крові (12 показників); D-димер
    560
  • Інфекційна панель
   • Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), сумарні антитіла IgА+IgМ+IgG
    200
   • Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), мокротиння, сеча, методом ПЛР Real-Time – якісн.
    300
   • Квантіфероновий тест (діагностика латентного туберкульозу)
    2000
   • Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG
    250
   • Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ
    250
   • Вірус кліщового енцефаліту (TBEV), кліщ, плазма крові, методом ПЛР – якісн.
    400
   • Кліщові інфекції, мультиплекс (Tick-borne encephalitis virus (TBEV), B. burgdorferi sl, A. Phagocitophillum, E.chaffencis/E.muris), кліщ, плазма крові, методом ПЛР – якісн
    660
   • Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG
    220
   • Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM
    220
   • Бореліоз, антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot
    600
   • Бореліоз, антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot
    600
   • Пакет №53 «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17; Антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17) метод Western Blot
    1000
   • Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii), кліщ, плазма крові, методом ПЛР -якісн.
    400
   • Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG
    350
   • Аскаридоз (Ascaris spp.), кал, методом ПЛР Real-Time – якісн.
    850
   • Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG
    250
   • Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі
    310
   • Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA
    230
   • Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG
    230
   • Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG
    250
   • Трихінели (Trichinella), антитіла IgG
    230
   • Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі – якісн.
    320
   • Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgА
    200
   • Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgМ
    200
   • Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG
    200
   • Хелікобактер (Helicobacter pylori), сумарні антитіла
    200
   • Хелікобактер (Helicobacter pylori), кал, біоптат зі слизової шлунку та ін., методом ПЛР Real-Time – якісн.
    250
   • Кальпротектин в калі – якісн.
    450
   • Кальпротектин в калі – кількісн.
    630
   • Лактоферин в калі – якісн.
    800
   • Панкреатична еластаза в калі – кількісн.
    600
   • ГКІ-скрін (гострі кишкові інфекції: Shigella spp., ентероінвазивні E.coli, Salmonella spp., термофільний кампілобактер, аденовірус гр.F, ротавірус гр.А, норовірус ІІ гр., астровірус), кал, методом ПЛР Real-Time – якісн.
    600
   • Гельмінтози (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), кал, методом ПЛР – якісн.
    1000
   • Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), кал, методом ПЛР – якісн.
    1000
   • Клостридия (Clostridium difficile), кал, методом ПЛР – якісн.
    700
  • Вірусні гепатити
   • Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM
    220
   • Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgG
    220
   • Вірус гепатиту А (HAV), сумарні антитіла IgA+IgM+IgG
    20
   • Вірус гепатиту А (HAV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення
    250
   • Вірус гепатиту В (HВV), HbsAg (поверхневий антиген), якісне визначення
    220
   • Вірус гепатиту В (HВV), HbsAg (поверхневий антиген), кількісне визначення
    280
   • Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbsAg, антитіла IgG, кількісне визначення
    200
   • Вірус гепатиту В (HВV), HbeAg
    220
   • Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbeAg, антитіла IgG
    230
   • Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла IgM
    220
   • Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла IgG
    220
   • Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла сумарні IgM+IgG
    220
   • Гепатит В (HВV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time – якісн.
    350
   • Вірус гепатиту В (HВV), генотипування (A, B, C, D тип), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення
    400
   • Вірус гепатиту В (HВV), плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 5 МО/мл), кількісне визначення
    850
   • Гепатит В (HВV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time (аналітична чутливість від 150 IU/ml) – кількісн.
    750
   • Вірус гепатиту С (HСV), антитіла IgМ
    180
   • Вірус гепатиту С (HСV), антитіла IgG
    180
   • Вірус гепатиту С (HСV), сумарні антитіла IgM+IgG
    240
   • Вірус гепатиту С (HСV) different, антитіла IgM+IgG до антигенів cor, NS3, NS4, NS5
    260
   • Вірус гепатиту С (HСV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення
    400
   • Вірус гепатиту С (HСV), генотипування (1,2,3 типи), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення
    500
   • Вірус гепатиту С (HСV), генотипування (1a,1b,2,3a тип), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення
    700
   • Вірус гепатиту С (HСV), плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 15 МО/мл) – кількісне визначення
    950
   • Вірус гепатиту С (HСV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time (аналітична чутливість від 300 МО/мл) – кількісне визначення
    900
   • Вірус гепатиту D (HDV), антитіла IgG
    220
   • Вірус гепатиту D (HDV)), сумарні антитіла IgM+IgG
    220
   • Вірус гепатиту D (HDV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення
    350
   • Вірус гепатиту TTV, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення
    350
   • Вірус гепатиту G (HGV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення
    450
   • Пакет №5 «Гепатит В скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg); Гепатит В (HВV), плазма, методом ПЛР – якісн.
    1160
   • Пакет №6 «Гепатит С скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза; Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV); Гепатит С (HCV), плазма, методом ПЛР – якісн.
    1020
   • Пакет №7 «Гепатити А, В, С скринінг»: Гепатит А (антитіла IgM); Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg); Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV); Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза
    1260
  • TORCH-інфекції
   • Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgG
    190
   • Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgМ
    190
   • Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення
    210
   • Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення
    220
   • Авідність антитіл IgG до вірусу простого герпесу 1,2 типу
    250
   • Герпес вірус (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgG
    190
   • Герпес вірус (Herpes simplex virus)) тип 1, антитіла IgМ
    190
   • Герпес вірус, типування HSV1, HSV2, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення
    270
   • Герпес вірус (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG
    190
   • Герпес вірус (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgМ
    190
   • Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу
    250
   • Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgG
    190
   • Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgM
    190
   • Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgА
    350
   • Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, плазма крові, слина, сеча, вміст папул, методом ПЛР Real-Time – якісн.
    220
   • Герпес (Herpes virus) 6 тип, антитіла IgG
    190
   • Герпес (Herpes virus) 6 тип, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time – якісн.
    220
   • Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time – якісн.
    220
   • Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time – кількісн.
    250
   • Герпес (Herpes virus) 7 тип, плазма крові, слина та ін., методом ПЛР Real-Time – якісн.
    220
   • Герпес (Herpes virus) 8 тип, плазма крові, слина, у/г зішкріб, секрет простати та ін., методом ПЛР – якісн.
    250
   • Краснуха (Rubella), антитіла IgG
    190
   • Краснуха (Rubella), антитіла IgМ
    190
   • Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG)
    350
   • Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG
    190
   • Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ
    190
   • Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), сеча, плазма крові, методом ПЛР Real-Time – якісн.
    220
   • Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG
    500
   • Пакет №33 «TORCH-інфекції для вагітних»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgМ); Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgG); Краснуха (Rubella) антитіла IgМ; Краснуха (Rubella) антитіла IgG; Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgА; Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgG
    1750
   • Пакет №34 «TORCH-інфекції IgM»: Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgМ; Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла IgМ; Епштейна-Барр вірус антитіла IgM до капсидного антигену (VCA)
    865
   • Пакет №35 «TORCH-инфекции IgG»: Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) антитела IgG; Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитела IgG; Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) антитела IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитела IgG; Эпштейна-Барр вирус, антитела IgG к ядерному антигену (NA)
    865
   • Пакет №968 «TORCH-інфекції IgМ для вагітних №1»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Краснуха (Rubella) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип антитіла IgМ
    855
   • Пакет №963 «TORCH-інфекції IgG для вагітних №1»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Краснуха (Rubella) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип антитіла IgG
    855
   • Пакет №981 «TORCH-інфекції IgМ для вагітних №2»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Краснуха (Rubella) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgМ)
    685
   • Пакет №977 «TORCH-інфекції IgG для вагітних №2»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Краснуха (Rubella) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgG)
    685
   • Пакет №36 «Нейроінфекції»: Цитомегаловірус (CMV), плазма, методом ПЛР – якісн.; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма, методом ПЛР; Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма, методом ПЛР; Епштейнa-Барр вірус, плазма, методом ПЛР; Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), плазма методом ПЛР; Трепонемний антиген (антитіла методом TPHA), маркер сифілісу
    1120
  • Біоценози
   • Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Dialister spp., Lachnbacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp.)
    1200
   • Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Cytomegalovirus (якісний), Herpes simplex 1 тип (якісний))
    900
   • Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР Real-Time (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Bacteria, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.)
    700
   • Флороценоз. Скринінг бактеріального вагінозу, зішкріб, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae)
    410
   • Флороценоз. Аероби, зішкріб, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.)
    410
   • Флороценоз. Mycoplasma_Ureaplasma, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis)
    410
   • Андрофлор. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Streptococcus spp, Staphylococcos spp, Corynebacterium spp., Atopobium vaginale, Eubacterium spp, Enterobacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp; Bacteroides spp. /Porphyromonas spp./ Prevotella spp.; Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./Veilonella spp./ Dialister spp.)
    1500
   • Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp., Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis)
    800
   • IF-genital (генітальний скринінг): Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalіs, Candida spp., Escherichia coli, Proteus spp. / Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphyloccus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae (Group B); чутливість Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealiticum до антибіотиків
    550
   • Пародонто Скрін. Дослідження біоценозу ротової порожнини, кількісне визначення, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), Treponema denticola, Candida albicans)
    550
  • Інші інфекції
   • Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2)
    300
   • Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgG
    220
   • Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgM
    220
   • Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae) + Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), зішкріб, мокротиння, методом ПЛР Real-Time – якісн.
    250
   • Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgG
    220
   • Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgM
    220
   • Аденовірус (Adenovirus), змив з кон’юнктиви ока, кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time – якісн.
    300
   • Ентеровірус (Enterovirus), кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time -якісн.
    300
   • Ротавіруси (Rotavirus), кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time – якісн.
    300
   • Парвовірус (Parvovirus B19), плазма крові, методом ПЛР Real-Time – якісн.
    300
   • Вірус грипу А, В, зішкріб, типування методом ПЛР Real-Time
    400
   • Вірус грипу А, типування (субтипи A/H1N1; A/H3N2), методом ПЛР
    400
   • Кашлюк (Bordetella pertussis), паракашлюк (Bordetella parapertussis), бронхісептикоз (Bordetella bronchiseptica), зішкріб, методом ПЛР Real-Time – якісн.
    270
   • Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgM
    320
   • Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgG
    320
   • Вірус кору, антитіла IgM
    320
   • Вірус кору, антитіла IgG
    250
   • Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgM
    300
   • Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgG
    200
   • Правець (Clostridium tetani), антитіла IgG
    350
   • Дифтерійний анатоксин (Diphtheria Toxoid), антитіла IgG
    450
   • Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), сумарні антитіла IgА+IgМ+IgG
    200
   • Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), мокротиння, сеча, методом ПЛР Real-Time – якісн.
    300
   • Квантіфероновий тест (діагностика латентного туберкульозу)
    2000
   • Пакет №53 «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17; Антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17) метод Western Blot
    1000
   • Бореліоз, антитіла IgG+IgM LineBlot: (Антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE Ba: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia afzelii; VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi; VlsE Bg: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia garinii; LBa: ліпід Borrelia afzelii; LBb: ліпід Borrelia burgdoferi; p83 Ba: білок мембранних везикул Borrelia afzelii; p41 Bg: нативний флагелін Borrelia garinii; p39 Bg: нативний BmpA Borrelia garinii; p25: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia garinii; р58; р21; р19; р18; Антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi; p41: нативний флагелін Borrelia afzelii; p39: нативний BmpA Borrelia afzelii; p25 Ba: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia afzelii; p25 Bb: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia burgdoferi; p25 Bg: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia garinii) метод Western Blot
    1100
  • Коронавірус
   • Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgA (методом ІФА)
    450
   • Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG (методом ІФА)
    450
   • Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM (методом ІФА)
    450
   • Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG до S-білку (методом ІФА)
    500
   • Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), сумарні антитіла IgM+IgG (методом ІФА)
    500
   • Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM, IgG (швидкий тест)
    700
   • Пакет №9082 «Діагностика COVID-19 (ПЛР + IgG + IgM)»: Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), зішкріб з ротоглотки, носоглотки, методом ПЛР Real-Time – якісн.; Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM; Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG (методом ІФА)
    1380
   • Пакет №9083 «Контроль здоров’я після COVID-19»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); D-димер; Феритин; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза
    800
   • Пакет №9084 «Маркери запалення при COVID-19»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); D-димер; Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR); Феритин; С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) – кількісн.; Інтерлейкін-6 (IL-6)
    1500
  • Захворювання шлунково-кишкового тракту
   • Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG
    350
   • Аскаридоз (Ascaris spp.), кал, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення
    850
   • Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG
    250
   • Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі
    310
   • Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA
    230
   • Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG
    230
   • Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG
    250
   • Трихінели (Trichinella), антитіла IgG
    230
   • Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі – якісн.
    320
   • Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgА
    200
   • Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgМ
    200
   • Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG
    200
   • Хелікобактер (Helicobacter pylori), сумарні антитіла
    200
   • Хелікобактер (Helicobacter pylori), кал, біоптат зі слизової шлунку та ін., методом ПЛР Real-Time – якісн.
    250
   • Кальпротектин в калі – якісн.
    450
   • Кальпротектин в калі – кількісн.
    630
   • Лактоферин в калі – якісн.
    800
   • Панкреатична еластаза в калі – кількісн.
    600
   • ГКІ-скрін (гострі кишкові інфекції: Shigella spp., ентероінвазивні E.coli, Salmonella spp., термофільний кампілобактер, аденовірус гр.F, ротавірус гр.А, норовірус ІІ гр., астровірус), кал, методом ПЛР Real-Time – якісн.
    600
   • Гельмінтози (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), кал, методом ПЛР – якісн.
    1000
   • Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), кал, методом ПЛР – якісн.
    1000
   • Клостридия (Clostridium difficile), кал, методом ПЛР – якісн.
    700
   • Пакет №42 «Глистні інвазії»: Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG, Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG, Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA, Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG, Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG, Трихінели (Trichinella), антитіла IgG
    1250
  • Діагностика целіакії
   • Гліадин, антитіла IgA
    340
   • Гліадин, антитіла IgG
    340
   • Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази
    350
   • Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази
    350
   • Антитіла IgE до алергенів глютену
    150
   • Целіакія, панель І: Антитіла IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), Антитіла IgG до трансглутамінази (tTG), внутрішній фактор Касла (IF), метод Western Blot
    750
   • Целіакія, панель ІІ: Антитіла IgA до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), Антитіла IgA до трансглутамінази (tTG), Імуноглобулін IgA загальний, метод Western Blot
    750
   • Пакет №49 «Діагностика глютен-залежних захворювань»: Загальний IgE (загальний маркер алергії); IgE до алергенів пшеничного борошна; IgE до алергенів житнього борошна; IgE до алергенів ячмінного борошна; IgE до алергенів вівсяного борошна; IgE до алергенів глютену; Целіакія, панель І: IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgG до трансглутамінази (tTG), внутрішній фактор Касла (IF); Целіакія, панель ІІ: IgA до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgA до трансглутамінази (tTG); Загальний IgA; Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Розгорнутий аналіз крові; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Лужна фосфатаза; Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT); Амілаза; Загальний білок; Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Аналіз кала загальний (копрограма)
    3810
  • Анемія
   • Еритропоетин
    310
   • Вітамін В-12 (Ціанокобаламін)
    200
   • Залізо (Fe)
    75
   • Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна
    120
   • Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна)
    120
   • Насичення трансферину залізом
    180
   • Трансферин
    150
   • Феритин
    200
   • Фолієва кислота
    200
   • Пакет №1 «Діагностика анемії»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Залізо (Fe); Феритин; Трансферин; Фолієва кислота; Вітамін В12; Еритропоетин
    1155
   • Пакет №2 «Діагностика залізодефіцитної анемії»: Залізо (Fe); Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна; Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна)
    285
   • Пакет №954 «Моніторинг анемії»: Загальний аналіз крові (12 показників); Залізо (Fe); Феритин; Трансферин; Фолієва кислота; Вітамін В12
    860
  • Тиреоїдна панель
   • Пакет №24 «Тиреоїдний №1»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO)
    460
   • Пакет №25 «Тиреоїдний №2»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)
    460
   • Пакет №26 «Тиреоїдний №3»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4)
    290
   • Пакет №27 «Тиреоїдний розширений №4»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин загальний (T4); Тироксин вільний (FT4); Трийодтиронін загальний (T3); Трийодтиронін вільний (FT3); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)
    1060
   • Пакет №28 «Тиреоїдний №5 (онко)»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Тиреоглобулін (TG); Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози)
    745
   • Пакет №45 «Тиреоїдний №6»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Кальцитонін
    745
   • Пакет №46 «Тиреоїдний №7»: Тиреоглобулін (TG); Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH)
    485
   • Пакет №50 «Тиреоїдний №8»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG); Антитіла до тиреопероксидази (APO)
    775
   • Пакет №940 «Тиреоїдний №9»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4)
    435
   • Пакет №942 «Тиреоїдний №10»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин загальний (T4); Трийодтиронін вільний (FT3); Кальцитонін
    720
   • Пакет №943 «Тиреоїдний №11»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин загальний (T4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Трийодтиронін вільний (FT3)
    605
   • Пакет №945 «Тиреоїдний №12»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Антитіла до тиреопероксидази (APO)
    460
   • Пакет №965 «Тиреоїдний №13»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)
    630
   • Пакет №998 «Тиреоїдний №14»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO)
    600
   • Пакет №941 «Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози»: Тиреотропний гормон (TSH); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)
    485
   • Пакет №944 «Аутоімунні порушення щитоподібної залози»: Тиреотропний гормон (TSH); Tрийодтиронін загальний (T3); Тироксин загальний (T4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)
    775
   • Пакет №946 «Діагностика дифузного токсичного зобу»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH)
    750
   • Пакет №947 «Моніторинг раку ЩЗ»: Тиреоглобулін (TG); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)
    340
   • Пакет №948 «Діагностика злоякісних новоутворень ЩЗ»: Тиреоглобулін (TG); Кальцитонін
    460
   • Пакет №949 «Моніторинг стану ЩЗ у післяопераційному періоді»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Тиреоглобулін (TG); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)
    630
  • Репродуктивна панель
   • Антимюллерів гормон
    450
   • Антиспермальні антитіла (сироватка)
    220
   • Антиспермальні антитіла (сперма)
    220
   • Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG)
    190
   • Дигідротестостерон
    300
   • Інгібін B
    520
   • Естрадіол (E2)
    180
   • Лютеїнізуючий гормон (LH)
    180
   • Макропролактин
    430
   • Прогестерон (PRG)
    180
   • Пролактин (PRL)
    180
   • Тестостерон загальний (TES)
    180
   • Тестостерон вільний (FTES)
    200
   • Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG); Тестостерон загальний (TES); Індекс вільного тестостерону
    300
   • Фолікулостимулюючий гормон (FSH)
    180
   • Хоріонічний гонадотропін (HCG) (β-ХГЛ загальний) з 1-го тижня вагітності включно
    200
   • Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG); Тестостерон загальний (TES); Індекс вільного тестостерону
    300
   • Пакет №22 «Репродуктивний»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Прогестерон; Естрадіол (E2); Пролактин; Тестостерон загальний (TES); Тестостерон вільний (FTES); Індекс вільного тестостерону; Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (SHBG); ДГЕА-сульфат (DHEA-S)
    1440
   • Пакет №923 «Гормональна вісь»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES); Тестостерон загальний (TES)
    830
   • Пакет №924 «Гормональні порушення №1»: Пролактин; Прогестерон; Тестостерон вільний (FTES)
    505
   • Пакет №925 «Гормональні порушення №2»: Кортизол; ДГЕА-сульфат (DHEA-S); Тестостерон вільний (FTES)
    560
   • Пакет №926 «Гормональні порушення №3»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Прогестерон; Естрадіол (E2); Тестостерон загальний (TES)
    960
   • Пакет №927 «Гормональні порушення №4»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Прогестерон; Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES)
    990
   • Пакет №928 «Гормональні порушення №5»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES); Тестостерон загальний (TES); Тиреотропний гормон (TSH)
    1130
   • Пакет №929 «Гормональні порушення №6»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES); Тестостерон загальний (TES); Тиреотропний гормон (TSH); Антимюллерів гормон (АМГ)
    1540
   • Пакет №922 «Гормональні порушення №7»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Естрадіол (E2)
    485
   • Пакет №921 «Гормональні порушення №8»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин
    485
   • Пакет №930 «Вплив дефіциту вітаміну D на репродуктивний вік жінки»: Антимюллерів гормон (АМГ); Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3)
    765
   • Пакет №931 «Гіперпролактинемія»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Пролактин
    455
   • Пакет №932 «Мамологічний розширений»: Тиреотропний гормон (TSH); Tрийодтиронін загальний (T3); Тироксин загальний (Т4); Прогестерон; Пролактин; Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Естрадіол (E2); Тестостерон загальний (TES)
    1405
   • Пакет №966 «Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Пролактин; Прогестерон; Естрадіол (E2)
    810
   • Пакет №997 «Cпіввідношення ЛГ/ФСГ»: Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Розрахунок співвідношення ЛГ/ФСГ
    320
   • Пакет №990 «Контроль 1 фази МЦ і преовуляторного періоду»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Естрадіол (E2)
    645
   • Пакет №993 «Контроль 2 фази МЦ»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Прогестерон; Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (FSH)
    645
   • Пакет №994 «Контроль 2 фази МЦ №2»: Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S); Лютеїнізуючий гормон (LH); Прогестерон; Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (FSH)
    830
   • Пакет №995 «Гіперандрогенні порушення №1»: Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S); 17-ОН-оксипрогестерон; Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG); Тестостерон загальний (TES); Індекс вільного тестостерону
    620
   • Пакет №996 «Оцінка оваріального резерву»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Інгібін B; Антимюллерів гормон
    950
  • Панель діабету
   • Глікозильований гемоглобін (HbA1c)
    200
   • Інсулін
    180
   • Антитіла IgG до інсуліну – кількісн.
    600
   • С-пептид
    180
   • Фруктозамін (глікозильований альбумін)
    160
   • Лептин
    400
   • Пакет №9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові
    230
   • Пакет №8 «Діабет»: Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові; Глікозильований гемоглобін; С-пептид
    545
   • Пакет №51 «Вуглеводний обмін»: Глікозильований гемоглобін; Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові
    385
   • Пакет №958 «Моніторинг діабету»: Глікозильований гемоглобін; С-пептид
    340
  • Панель остеопорозу
   • Кальцитонін
    320
   • Остеокальцин
    340
   • Паратгормон
    180
   • Пірилінкс Д (сеча)
    350
   • Пакет №29 «Стан кісткової тканини»: Кальцій; Фосфор; Паратгормон; Остеокальцин; Кальцитонін; Пірилінкс Д
    1200
   • Пакет №30 «Паратиреоїдний»: Паратгормон; Фосфор (Р); Кальцій іонізований (iСа)
    345
   • Пакет №957 «Обстеження на дефіцит вітаміну Д»: Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Кальцій іонізований (iСа), Фосфор (P)
    545
   • Пакет №59 «Фосфорно-кальцієвий обмін»: Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Кальцій іонізований (iСа); Паратгормон; Фосфор (P)
    705
  • Серцеві біомаркери
   • NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону)
    800
   • Гомоцистеїн
    320
   • Креатинфосфокіназа загальна (КФК)
    80
   • Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ)
    150
   • Тропонін I -кільк.
    200
   • Пакет №56 «Серцево-судинний»: Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Калій (K); Натрій (Na); Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT); Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ); Тропонін I; Гомоцистеїн
    1060
   • Пакет №57 «Діагностика інфаркту міокарда»: Тропонін I; Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ)
    315
   • Пакет №58 «Кардіопакет»: NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону); Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ); Холестерин
    910
   • Пакет №61 «Атеросклероз» (ризик виникнення серцево-судинної недостатності): Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Гомоцистеїн; Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR); D-димер
    1180
  • Гіпофізарно-надниркові показники
   • 17-ОН-оксипрогестерон
    190
   • Адренокортикотропний гормон (АКТГ)
    270
   • Альдостерон
    310
   • Андростендіон
    270
   • Дегідроепіандростерон (DHEA)
    300
   • Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S)
    200
   • Кортизол (в сироватці )
    220
   • Кортизол (в слині )
    270
   • Кортизол (в сечі )
    300
   • Метанефрини загальні (у добовій сечі)
    500
   • Макропролактин
    430
   • Пакет №950 «Кортизол»: Кортизол (сироватка крові); Кортизол (сеча)
    420
   • Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) (забір біоматеріалу до 15:00 за адресою: м.Київ, вул. Л.Мацієвича, 5/1; забір біоматеріалу здійснюється до 10:00, виключно в лабораторних центрах «МедЛаб»: м. Вінниця, вул. Маяковського, 141; м. Луцьк, вул. Відродження, 7; м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 6/81; м. Чернівці, вул. Чорноморська, 4 а; )
    1200
  • Показники росту
   • Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3)
    400
   • Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – І/IGF-I)
    320
   • Соматотропний гормон (СТГ)
    180
  • Маркери запалення
   • Прокальцитонін
    550
   • С-реактивний білок (CRP) – якісн.
    80
   • С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) – кількісн.
    160
  • Онкологічні маркери
   • Альфафетопротеїн (АФП) – онко
    200
   • Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА)
    380
   • Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) – онко
    200
   • Бета-2-мікроглобулін (β2-mikroglobulin), (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба)
    250
   • Білок Бенс-Джонса – маркер мієломних онкопатологій (сеча)
    450
   • Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників)
    400
   • Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози)
    320
   • Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми
    350
   • Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1)
    330
   • Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
    220
   • Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)
    220
   • Онкомаркер підшлункової залози та ШКТ (СА-50)
    600
   • Онкомаркер шлунку (СА 72-4)
    300
   • Онкомаркер шлунку (CA 242)
    320
   • Онкомаркер яєчників (НЕ 4)
    400
   • Онкомаркер яєчників (СА 125)
    200
   • Простатична кисла фосфотаза (РАР)
    200
   • Простато-специфічний антиген загальний (PSA)
    170
   • Простато-специфічний антиген вільний (fPSA)
    170
   • Раково-ембріональный антиген (РЕА)
    200
   • Тиреоглобулін (TG)
    190
   • Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) – онко
    200
   • Пакет №16 «Жіноча онкопанель органів малого тазу»: Онкомаркер яєчників (НЕ 4), Онкомаркер яєчників (СА 125); Індекс ROMA; Альфафетопротеїн (АФП); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
    1050
   • Пакет №17 «Онкопанель загальна»: Раково-ембріональный антиген (РЕА); Альфафетопротеїн (АФП); Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Онкомаркер шлунку СА 72-4; Онкомаркер легень CYFRA CA 21-1; Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози); Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників)
    1765
   • Пакет №18 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA; Онкомаркер яєчників (НЕ 4); Онкомаркер яєчників (СА 125)
    550
   • Пакет №19 «Чоловіча онкопанель»: Раково-ембріональный антиген (РЕА); Альфафетопротеїн (АФП); Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт; Простатична кисла фосфатаза (РАР)
    795
   • Пакет №20 «Чоловіча онкопанель (розширена)»: Раково-ембріональный антиген (РЕА); Альфафетопротеїн (АФП); Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт; Простатична кисла фосфатаза (PAP); Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) – онко
    975
   • Пакет №21 «ПСА-коефіцієнт»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт
    280
   • Пакет №937 «Урологічний (онко)»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Тестостерон загальний (TES)
    500
   • Пакет №938 «Онкологічна панель для жінок»: Тиреоглобулін (TG); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Онкомаркер яєчників (СА 125)
    920
   • Пакет №939 «Онкологічна панель для жінок розширена»: Тиреоглобулін (TG); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Індекс ROMA; Онкомаркер яєчників (НЕ-4); Онкомаркер яєчників (СА-125)
    1240
  • Аутоімунні захворювання
   • Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС)
    180
   • Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА) 
    350
   • Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen)
    350
   • Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM)
    250
   • Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgM
    300
   • Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgG
    300
   • Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgА
    300
   • Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgM
    260
   • Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG
    260
   • Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgА
    260
   • Аутоантитіла до двоспіральної ДНК, IgG
    350
   • Аутоантитіла до односпіральної ДНК, IgG
    400
   • LE клітини (*для дослідження необхідно 10 мл крові з цитратом натрію 3,8%)
    130
   • Антифосфоліпідна панель (антикардіоліпінові αCL IgG/IgM, антифосфатидилсеринові αPS IgG/IgM, антифосфатидилетаноламінові αPE IgG/IgM, антитіла до одноланцюгової ДНК, антитіла до дволанцюгової ДНК)
    700
   • Антифосфоліпідні антитіла IgG
    280
   • Антифосфоліпідні антитіла IgМ
    280
   • Вовчаковий антикоагулянт
    320
   • Пакет №3 «Антифосфоліпідний синдром»: Вовчаковий антикоагулянт; Антифосфоліпідні антитіла IgG; Антифосфоліпідні антитіла IgM
    790
   • Пакет №4 «Аутоімунний»: Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС); Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА); Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen); Антитіла до тиреотропного гормону (АТG); Антитіла до тиреопероксидази (АРО)
    1135
  • Гістологічне дослідження
   • Гістологічне дослідження (біопсія)
    450
   • Гістологічне дослідження (операційного матеріалу)
    900
  • Бактеріологічні дослідження
   • Мікоплазма і уреаплазма DUO, метод IST 2 (без чутливості до антибіотиків)
    350
   • Мікоплазма і уреаплазма DUO, метод IST 2 (з чутливістю до антибіотиків)
    400
   • Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(зів) + антибіотикограма токсигенних штамів С.diphtheriae (профогляд здорових людей)
    320
   • Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(ніс) + антибіотикограма токсигенних штамів С.diphtheriae (профогляд здорових людей)
    320
   • Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(зів) + антибіотикограма (обстеження пацієнтів з ЛОР-інфекціями, підозрою на дифтерію, контактних осіб з хворими на дифтерію; згідно Наказу МОЗ № 192 від 03.08.1999 р. рекомендовано призначати з бак дослідженням зіву(код 5006)
    390
   • Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(ніс) + антибіотикограма (обстеження пацієнтів з ЛОР-інфекціями, підозрою на дифтерію, контактних осіб з хворими на дифтерію; згідно Наказу МОЗ № 192 від 03.08.1999 р. рекомендовано призначати з бак дослідженням носу (код 5006)
    390
   • Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма
    320
   • Бак дослідження (сеча, виділення з рани, кон’юнктива ока, слизова зіву, слизова носу, вухо та ін. біоматеріал) + антибіотикограма
    320
   • Бак дослідження (сеча, виділення з рани, кон’юнктива ока, слизова зіву, слизова носу, вухо) з чутливістю до бактеріофагів та антибіотиків
    400
   • Бак дослідження мокроти + антибіотикограма
    320
   • Бак дослідження жовчі (1 порція) + антибіотикограма
    320
   • Бак дослідження крові на стерильність + антибіотикограма
    430
   • Бак дослідження на дисбіоз кишківника + антибіотикограма
    350
   • Бак дослідження на дисбіоз кишківника з чутливістю до бактеріофагів та антибіотиків
    400
   • Бак дослідження на кандидоз + чутливість до протигрибкових препаратів
    320
   • Бак дослідження на патогенні гриби (14 видів) з чутливістю роду Candida spp., Aspergillus spp. до протигрибкових препаратів
    330
   • Бак дослідження на патогенні гриби (без чутливості до протигрибкових препаратів)
    320
   • Бак дослідження на носійство стафілококку + антибіотикограма
    320
   • Бак дослідження на β-гемолітичний стрептококк + антибіотикограма
    320
   • Бак дослідження на Streptococcus agalactiae (стрептококк групи В)
    320
   • Бактеріологічне дослідження на носійство кишкових інфекцій + антибіотикограма (профілактичний огляд)
    320
  • Імунологічні дослідження
   • Імунограма (комплексне імунологічне визначення імунного статусу): CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD4/CD8, IgA, IgG, IgM, ЦІК, фагоцитоз
    450
   • Імунограма скринінг: CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD3+HLA-DR+, CD22+, IgG, IgM, IgA
    970
   • Імунограма клітинний імунітет: лейкоцити, гранулоцити, моноцити, лімфоцити, оцінка субпопуляцій лімфоцитів в крові (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4+/CD8+, CD19+, CD19+CD5+, CD3+HLA-DR+, CD3+CD56+, CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4-CD8- )
    1450
   • Імунограма розгорнута (репродуктивна, IVF): лейкоцити, моноцити, гранулоцити, лімфоцити, субпопуляції T-лімфоцитів (CD3+, CD3+HLA-DR+, CD3+69+, CD3+CD56+, CD3+CD158a, CD3+CD5-, CD3+CD4-CD8-, CD3+CD4+, CD3+CD4+HLA-DR+,CD3+CD4+CD69+, CD3+CD4+CD25+, CD3+CD4+CD158a+, CD3+CD8+, CD3+CD8+HLA-DR+, CD3+CD8+CD69+, CD3+CD8+CD56+, CD3+CD8+CD158a+, CD4+/CD8+), субпопуляції В-лімфоцитів (CD19+, CD19+CD5+), NK-клітини та NK-клітини bright, (CD3-CD56+, CD3-CD56+HLA-DR+, CD3-CD56+CD69+, CD3-CD56+CD8+, CD3-CD56+CD158a+), NKT-клітини (CD3+CD8+CD56-, CD3+CD8+CD56-HLA-DR+, CD3+CD8+CD56-CD69+, CD3+CD8+CD56-CD158a
    2070
   • Імунологічні маркери несприятливості IVF: субпопуляції лімфоцитів (CD3+HLA-DR+, CD3+CD56+, CD3+CD158a, CD3+CD4-CD8-, Т-хелпери, Т-цитотоксичні лімфоцити, CD4+/CD8+, NK-клітини, NK bright), індекс несприятливості
    830
   • Циркулюючі імунні комплекси
    300
   • Цитотоксична активність природних кілерів (цитотоксичність у співвідношенні 10 РВМС/ 1 К562, 20 РВМС/ 1 К562)
    450
   • Компонент комплементу C3
    100
   • Компонент комплементу C4
    100
   • Фактор некрозу пухлин – альфа
    550
   • Інтерлейкін-6 (IL-6)
    800
   • Імуноглобулін IgА секреторний (слина)
    200
   • Імуноглобулін IgA загальний
    130
   • Імуноглобулін IgG загальний
    130
   • Імуноглобулін IgM загальний
    130
   • Пакет №44 «Імуноглобуліни»: Імуноглобулін IgA загальний; Імуноглобулін IgG загальний; Імуноглобулін IgM загальний; Загальний IgE (загальний маркер алергії)
    530
  • Молекулярно-генетичні дослідження
  • Молекулярна алергодіагностика
  • Алергія
   • Загальний IgE (загальний маркер алергії)
    200
   • Гліадин, антитіла IgA
    340
   • Гліадин, антитіла IgG
    340
   • Триптаза
    750
   • Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)
    300
   • Діаміноксидаза (ДАО)
    700
   • Панель №1 «Змішана»: Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть та епітелій кішки, шерсть та епітелій коня, шерсть та епітелій собаки, Alternaria alternatа, білок яйця, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшеничне борошно, соя
    920
   • Панель №2 «Інгаляційна»: Антитіла IgE до інгаляційних алергенів: Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, епітелій та шерсть кішки, епітелій та шерсть коня, епітелій та шерсть собаки, епітелій та шерсть морської свинки, епітелій та шерсть хом’яка, епітелій та шерсть кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternatа
    920
   • Панель №3 «Харчова»: Антитіла IgE до харчових алергенів: лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична борошно, житнє борошно, кунжут, соя
    920
   • Панель №4 «Педіатрична»: Антитіла IgE до: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична борошно, лісовий горіх, арахіс.
    920
   • Панель №5 «Атопік 20-1»: Антитіла IgE до: молоко, казеїн, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, бичачий сироватковий альбумін, білок /жовток яєчний, рис, соя, банан, свинина, яловичина, м’ясо курчати, борошняна суміш: пшениця, жито, ячмінь, овес, пекарські дріжджі, кліщ Der. pteronyssinus/Der. farinаe, грибок Cladosp. herbarum /Alternaria alternata, пилок берези бородавчастої /дуба, пилок вільхи сірої /горіха, суміш 6 трав (пилок): грястиця збірна, овес луговий, пажитниця (райграс), тимофіївка лугова, блакитна трава Кентуккі, бухарник шерстистий, Загальний IgE (загальний маркер алергії), метод Western Blot
    850
   • Панель №6 «Молоко+глютен» (6 показників): Антитіла IgE до: молоко, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, казеїн, бичачий сироватковий альбумін, глютен, метод Western Blot
    750
   • Панель «Анестетики»: специфічні IgE до: ультракаїну (артикаїн), лідокаїну, новокаїну, мепівакаїну
    550
   • Панель «Антибіотики»: специфічні IgE до: пеніциліну G, пеніциліну V, ампіциліну, амоксіциліну, сульфаметаксазолу, цефалоспорину, офлоксацину, цефаклору, тетрацикліну, еритроміцину
    850
   • Харчова непереносимість (90 алергенів) – антитіла IgG до: авокадо, банан, баранина, виноград білий, глютен, лохина, грейпфрут, грецький горіх, гречана крупа, гриби (печериці), груша, дріжджі пекарські, дріжджі пивні, диня канталупа, зелений горошок, зелений солодкий перець, суниця, індичка, йогурт, казеїн, кальмар, камбала, капуста броколі, капуста білокачанна, картопля, молоко коров’яче, кава, краб, креветки, кролик, кукурудза, кунжут, куряче м’ясо, лимон, цибуля, масло вершкове, мед, мигдаль, молоко козяче, морква, м’який сир, овес, огірок, оливки, горіх коли, палтус, перець Чілі, персик, петрушка, пшениця, пшоно, п’ятниста квасоля, рис, жито, сардини, червоний буряк, свинина, селера, насіння соняшника, слива, соя, стручкова квасоля, сир Бринза, сир Чеддер, тютюн, томати, тріска, тростинний цукор, тунец, гарбуз, устриці, форель, хек, цвітна капуста, цільне зерно ячменю, чорний перець, чорний чай, часник, швейцарський сир, шоколад, яблуко, яєчний білок, яєчний жовток, апельсин, ананас, яловичина, баклажан, арахіс, бета-лактоглобулін, лосось
    4500
  • Індивідуальні алергени
  • Тести на наявність наркотичних речовин
   • Тест на наявність 10 наркотичних речовин (сеча): амфетамін, кокаїн, опіати, маріхуана, метамфетамін, бензодіазепіни, барбітурати, бупренорфін, екстазі, метадон
    700
   • Тест на амфетамін (сеча)
    200
   • Тест на барбітурати (сеча)
    200
   • Тест на бензодиазипіни (сеча)
    200
   • Тест на екстезі (сеча)
    200
   • Тест на кокаїн (сеча)
    200
   • Тест на марихуану (сеча)
    200
   • Тест на метамфетамін (сеча)
    200
   • Тест на опіат (морфін) (сеча)
    200
   • Тест на фенілциклидин (сеча)
    200
  • Експрес-тести
   • Глюкоза, експрес-тест
    60
   • Гепатит B HbsAg (поверхневий антиген), експрес-тест
    160
   • Гепатит С (HCV антитіла), експрес-тест
    180
   • Сифіліс, експрес-тест
    160
   • Виявлення антитіл до ВІЛ, експрес-тест
    160
   • Пакет №935 «Експрес-тест розширений (4 інфекції)»: Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит C (HCV антитіла); ВІЛ- тест; Сифіліс
    610
   • Пакет №936 «Експрес-тест на гепатити»: Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит C (HCV антитіла)
    305
  • Комплексні дослідження
   • Пакет №76 «Передвакцинаційний»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Загальний IgE (загальний маркер алергії)
    430
   • Пакет №77 «Напруженість імунітету (антитіла IgG до кору, краснухи, паротиту)»: Вірус кору, антитіла IgG; Краснуха (Rubella), антитіла IgG; Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgG
    570
   • Пакет №41 «Передопераційний»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Глюкоза крові; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg); Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV); Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR); ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) – сумарні антитіла+антиген; Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR)
    1620
   • Пакет №989 «Детокс комплекс»: ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; Тригліцериди; Холестерин; g – глутамілтранспептидаза; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Глюкоза; Загальний білок; Тиреотропний гормон (TSH)
    770
   • Пакет №933 «Проблеми зайвої ваги»: Тиреотропний гормон (TSH); Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Холестерин; ЛП низької щільності
    920
   • Пакет №934 «Проблеми зайвої ваги розширений»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Тестостерон загальний (TES); Пролактин; Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза; ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; ЛП дуже низької щільності; Глюкоза; Глікозильований гемоглобін (HbA1c)
    2120
   • Пакет №986 «Здорове волосся»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Цинк (Zn) (плазма гепарин); Тестостерон загальний (TES); Тиреотропний гормон (TSH)
    675
   • Пакет №987 «Дитячий»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Глюкоза; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Загальний білок; Кальцій (Ca); Залізо (Fe)
    645
   • Пакет №988 «Дитячий розширений»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших; Тиреотропний гормон (TSH); Глюкоза; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Загальний білок; Кальцій іонізований (iСа); Креатинін; Залізо (Fe); Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Гамма-глутамілтранспептидаза
    1220
   • Пакет №52 «Дієта»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Гамма-глутамілтранспептидаза; Тимолова проба; Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Глюкоза; Загальний білок; Альбумін; Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); С-реактивний білок (CRP); Сечовина; Креатинін; Сечова кислота; Лужна фосфатаза; Амілаза; Калій (K); Натрій (Na); Магній (Mg); Кальцій (Ca); Фосфор (P); Хлор (Cl); Залізо (Fe); Розгорнутий аналіз крові; Загальний аналіз сечі
    2105
   • Пакет №47 «Метаболічний»: Розгорнутий аналіз крові; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Гамма-глутамілтранспептидаза; Лужна фосфатаза; Лактатдегідрогеназа; Холестерин; Тригліцериди; Ліпопротеїди низької щільності; Ліпопротеїди високої щільності; Загальний білок; Сечовина; Сечова кислота; Креатинін; Амілаза; Ліпаза; Глюкоза; Натрій; Калій; Кальцій; Залізо; Тиреотропний гормон (TSH); С-реактивний білок високочутливий (hsCRP); Креатинфосфокіназа загальна (КФК)
    2020
   • Пакет №020 «Метаболічний №1»: Гомоцистеїн ; Феритин ; Фолієва кислота; Вітамін В-12 (Ціанокобаламін); Лактат; Магній (Mg); Кальцій іонізований (iСа); Мідь (Cu); Цинк (плазма гепарин) (Zn); Лужна фосфатаза; Сечова кислота; Сечовина; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Тригліцериди; Креатинін; Загальний білок; Глюкоза; Білірубін загальний; Лактатдегідрогеназа (LDH); Креатинфосфокіназа загальна (КФК); Антистрептолізин-О (АСЛ-О) – кількісн.; Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ); Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Антитіла IgE до алергенів казеїна; Аналіз кала загальний (копрограма); Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми; Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time – кількісн.; Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time – кількісн.; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, методом ПЛР Real-Time – якісн.; Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, методом ПЛР Real-Time – кількісн.; Бак дослідження (слизова зіву) + антибіотикограма; Бак дослідження (слизова носу) + антибіотикограма
    6245
   • Пакет №021 «Метаболічний №2»: Гомоцистеїн ; Феритин ; Фолієва кислота; Вітамін В-12 (Ціанокобаламін); Лактат; Магній (Mg); Кальцій іонізований (iСа); Мідь (Cu); Цинк (плазма гепарин) (Zn); Лужна фосфатаза; Сечова кислота; Сечовина; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Тригліцериди; Креатинін; Загальний білок; Глюкоза; Білірубін загальний; Лактатдегідрогеназа (LDH); Креатинфосфокіназа загальна (КФК); Антистрептолізин-О (АСЛ-О) – кількісн.; Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ); Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Антитіла IgE до алергенів казеїна; Аналіз кала загальний (копрограма); Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми; Діаміноксидаза (ДАО); Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time – кількісн.; Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time – кількісн.; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, методом ПЛР Real-Time – якісн.; Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, методом ПЛР Real-Time – кількісн.; Бак дослідження (слизова зіву) + антибіотикограма; Бак дослідження (слизова носу) + антибіотикограма; Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+Ig; Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG; Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG; Трихінели (Trichinella), антитіла IgG; Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Трийодтиронін вільний (FT3); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР; Кальпротектин в калі – кількісн.
    9335
   • Пакет № 023 «Метаболічний №4»: Гомоцистеїн ; Вітамін В-12 (Ціанокобаламін); Фолієва кислота; Феритин; Кальцій іонізований (iСа); Цинк (плазма гепарин) (Zn); Магній (Mg); Мідь (Cu); Лужна фосфатаза; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Тригліцериди; Глюкоза; Сечова кислота; Сечовина; Креатинін; Загальний білок; Білірубін загальний; Лактатдегідрогеназа (LDH); Креатинфосфокіназа загальна (КФК); Антистрептолізин-О (АСЛ-О) – кількісн.; Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ); Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Антитіла IgE до алергенів казеїна; Лактат; Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену MCM6, асоційованого з порушеннями обміну лактози) букальний зішкріб, плазма ЕДТА, методом ПЛР; Аналіз калу загальний (копрограма); Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми
    4500
 • УЗД діагностика в Києві

  • УЗД діагностика
   • УЗД сечового міхура
    200
   • УЗД нирок
    300
   • УЗД органів сечовидільної системи (нирки, сечовий міхур) трансабдомінально
    400
   • УЗД передміхурової залози (трансабдомінально)
    450
   • УЗД передміхурової залози (трансректально)
    370
   • УЗД передміхурової залози та сечового міхура (залишкова сеча) (трансабдомінально)
    500
   • УЗД передміхурової залози та сечового міхура (залишкова сеча) (трансректальне обстеження)
    500
   • УЗД передміхурової залози, сечового міхура та органів калитки
    500
   • УЗД яєчок, сім’яних канатиків, статевого члена
    500
   • УЗД органів калитки (яєчка, придатки яєчок)
    350
   • УЗД ниркових артерій
    400
   • УЗД молочних залоз
    350
   • УЗД визначення вагітності
    300
   • УЗД плоду (І триместр вагітності)
    450
   • УЗД плоду (ІІ триместр вагітності)
    580
   • УЗД плоду (ІІІ триместр вагітності)
    580
   • УЗД органів малого тазу трансабдомінально
    400
   • УЗД органів малого тазу трансвагінально
    430
   • УЗД цервікометрія
    300
   • Фолікулометрія
    300
   • Ехогістеросальпінгоскопія
    1650
   • УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза)
    450
   • УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза, нирки, наднирники)
    620
   • УЗД печінки та жовчного міхура
    300
   • УЗД селезінки
    300
   • УЗД шлунка
    300
   • УЗД судин черевної порожнини
    500
   • УЗД органів черевної порожнини з доплерографією судин черевної порожнини
    550
   • УЗД органів черевної порожнини та жовчного міхура після пробного сніданку
    470
   • УЗД щитоподібної залози
    300
   • УЗД щитоподібної залози (дуплексне сканування)
    400
   • УЗД наднирників
    200
   • УЗД серця (ехокардіографія)
    600
   • УЗД внутрішньочерепних судин (дуплексне сканування)
    400
   • УЗД судин шиї (дуплексне сканування)
    350
   • УЗД поперекового відділу хребта (дуплексне сканування)
    350
   • Нейросонографія
    350
   • УЗД периферійних артерій або вен однієї кінцівки
    250
   • УЗД кульшових суглобів
    350
   • УЗД одного суглобу
    260
   • УЗД слинних залоз
    230
   • УЗД шкіри з доплером
    350
   • УЗД поверхнево розташованих структур (шкіра, підшкірна клітковина, лімфовузли, м’язи, зв’язки) одна зона
    250
   • Комплексне УЗД у жінок (щитоподібна залоза, ОЧП, нирки, молочні залози, лімфовузли, ОМТ трансабдомінально)
    1600
   • Комплексне УЗД у чоловіків (щитоподібна залоза, ОЧП, нирки, лімфовузли, передміхурова залоза трансабдомінально)
    1600
 • Консультація лікаря-спеціаліста в Києві

  • Неврологія
   • Первинна консультація невролога
    450
   • Повторна консультація невролога
    350
   • Первинна консультація кандидата медичних наук
    550
   • Повторна консультація кандидата медичних наук
    420
   • Первинна консультація провідного спеціаліста
    450
   • Повторна консультація провідного спеціаліста
    400
   • Консультація вузького спеціаліста з призначенням схеми лікування (понад 5 препаратів інєкційних)
    500
   • Консультація вузького спеціаліста
    400
  • Гастроентерологія
   • Первинна консультація гастроентеролога
    450
   • Повторна консультація гастроентеролога
    350
   • Первинна консультація кандидата медичних наук
    550
   • Повторна консультація кандидата медичних наук
    420
   • Первинна консультація провідного спеціаліста
    450
   • Повторна консультація провідного спеціаліста
    400
   • Консультація вузького спеціаліста з призначенням схеми лікування (понад 5 препаратів інєкційних)
    500
   • Консультація вузького спеціаліста
    400
   • Консиліум лікарів за напрямком з головним лікарем
    1200
  • Дерматологія
   • Первинна консультація дерматолога
    450
   • Повторна консультація дерматолога
    350
   • Контрольний огляд дерматолога в ході лікування
    200
   • Первинна консультація кандидата медичних наук
    550
   • Повторна консультація кандидата медичних наук
    420
   • Первинна консультація провідного спеціаліста
    450
   • Повторна консультація провідного спеціаліста
    400
   • Консультація вузького спеціаліста з призначенням схеми лікування (понад 5 препаратів інєкційних)
    500
   • Консультація вузького спеціаліста
    400
   • Консиліум лікарів за напрямком з головним лікарем
    1200
  • Ендокринологія
   • Консультация эндокринолога
   • Лечение гипертиреоза (тиреотоксикоза)
   • Лечение зоба
   • Лечение гипотиреоза
   • Лечение сахарного диабета
   • Лечение ожирения
   • Лечение гормональных нарушений
   • Биопсия щитовидной железы
   • Лечение гирсутизма
   • Лечение несахарного диабета
  • Терапія
   • Первинна консультація терапевта
    450
   • Повторна консультація терапевта
    350
   • Первинна консультація кандидата медичних наук
    550
   • Повторна консультація кандидата медичних наук
    420
   • Первинна консультація провідного спеціаліста
    450
   • Повторна консультація провідного спеціаліста
    400
   • Консультація вузького спеціаліста з призначенням схеми лікування (понад 5 препаратів інєкційних)
    500
   • Консультація вузького спеціаліста
    400
   • Консиліум лікарів за напрямком з головним лікарем
    1200
  • Сімейна медицина
   • Первинна консультація сімейного лікаря
    450
   • Повторна консультація сімейного лікаря
    350
   • Первинна консультація кандидата медичних наук
    550
   • Повторна консультація кандидата медичних наук
    420
   • Первинна консультація провідного спеціаліста
    450
   • Повторна консультація провідного спеціаліста
    400
   • Консультація вузького спеціаліста з призначенням схеми лікування (понад 5 препаратів інєкційних)
    500
   • Консультація вузького спеціаліста
    400
   • Консиліум лікарів за напрямком з головним лікарем
    1200

Отделение

ст. м. Академгородок, Киев, Украина

Описание

Отделение 2

улица Героев Днепра, Киев, Украина

Описание 2

Отделение 3

ул. Пушкинская, 9б, Киев, Украина

Описание 3

Отделение 4

м. Позняки просп. П. Григоренка, 5А

Описание 4